Софарма АД реализира спад в продажбите си с 8% през август 2013 година спрямо същия месец на предходната година в т.ч. изпълнение на продажбите за вътрешен пазар и 12% намаление на продажбите за износ.

Приходите от продажби от началото на тази година се намаляват с 2%, включително 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 5% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.

След година на експанзия на външните пазари данните за август може да са тревожен сигнал за конкурентната среда, в която оперира компанията извън България и за ограничените възможности за растеж.

Междувременно от дружеството съобщиха, че от 29 Август 2013 до 4 Септември 2013 г. са изкупили обратно 5 250 собствени акции на обща стойност 6 922 лв. при средна цена на изкупуване 3.22 лева.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 213 417, представляващи 3.95% от акционерния капитал.

Днес дяловете на Софарма АД поскъпват с 1.20% в рамките на редовната търговия на БФБ, до 3.289 лв. за лот.