Само 20% от завършилите висше образование работят по специалността си, показват данните на Българска стопанска камара, събрани в изследване за заетостта и пазара на труда. Завършилите технически университети си намират най-бързо и добре платена работа, докато при останалите вишисти реализацията е проблемна.

От стопанската камара обръщат внимание, че кадрите със степен "доктор" у нас заработват не повече от 8 лв. на час. Най-високоплатени остават кадрите в далекосъобщенията и информационните технологии и услуги, където средната работна заплата, според данните, възлиза на 1 776 лв.

Икономистите в камарата установяват, че 400 000 работни места са "умрели" за последните четири години. Близо 100 хил. са неграмотните българи, по данни от последното преброяване на населението от миналата година.

От Българската стопанска камара доказват също, че образованите родители стимулират децата си също да завършат университет. Според изследването 80% от хората вземат диплома за висше образование, ако и техните родителите са вишисти.