Ранната търговска сесия в петък започна оптимистично. В 11.30 часа иднексите бяха на положителна територия. SOFIX прибави 0.20% до 1 770.49 пункта, BG-40 се покачи с 0.09% до 548.02 пункта, с 0.97% до 102.70 пункта се повиши BGREIT, а BGTR30 достигна 1 124.38 пункта или покачване с 0.18%.

Най- печеливши до момента бяха книжата на Спарки Елтос АД, които поскъпнаха с 4.10% до 16.75 лв. при изтъргувани 285 334 ценни книги. Сред отличниците се наредиха още Албена АД, ЦКБ АД и Елана фонд за земеделска земя АД. Акциите на курортния комплекс се покачиха с 3.91% до 124 лв., тези на банката повишиха цената си с 2.55% до 11.28., а на единственото дружество със специална инвестиционна цел, включено в изчисляването на по- тесния индекс, добавиха 1.89% до 2.16 лв.

Книжата на Индустриален холдинг България АД се наредиха сред няй- губещите до момента. Среднопретеглената цена на книжата на холдинга падна с 2.03% до 12.04 лв., при изтъргувани 5 978 лота.

Разпродажба на над 40 хил. акции на Монбат АД доведо до спад в цената от 0.20% до 30.32 лв.

Само една акция бе прехвърлена по позицията на Холдинг Пътища АД, а цената се покачи с 3.16% до 34 950 лв. Същата беше ситуацията и при Мостстрой АД, като тук поскъпването бе с 1.75% до 2 355 лв. при изтъргувани едва две ценни книги.