Експерти от ГЕРБ се включиха в дискусията „Българското животновъдство - има ли надежда за оцеляване и развитие" по покана на националната асоциация на млеко- и месо- производителите, асоциацията на животновъдите в България и браншовия съюз на животновъдите. Представителите на ГЕРБ бяха едни от малкото, които уважиха събралите се фермери, за да чуят проблемите им и да отговорят на въпросите им. Основните виждания на ГЕРБ за развитието на сектора у нас бяха представени от Мирослав Найденов и Цветан Димитров.

Представителите на ГЕРБ очертаха няколко конкретни стъпки за реформирането и съживяването на аграрния сектор у нас ръководителят на експертната група по земеделие на ГЕРБ Мирослав Найденов коментира, че не се е получил дебат. „Управляващите отново ги няма и не можем да дискутираме нашата платформа", каза той. „ Земеделието е изведено като приоритет в управленската програма на ГЕРБ. Това се случва за първи път с партия, която има наистина реални намерения да управлява държавата", обяви Найденов.

В антикризисната си програма ГЕРБ е предвидила няколко спешни мерки за развитието на селското стопанство у нас. Според думите на Найденов на първо място ще бъде създаден гаранционен фонд. „Реално действащ гаранционен фонд с миноритарно участие на световна банкова институция, за да има прозрачност в управлението на този фонд и да не се провали, както много от намеренията на сегашните управляващи", обясни той.

Проблемът с липсата на финансиране на българските фермери също може да бъде решен, смятат експертите на ГЕРБ. Предвижда се на първо време те да бъдат оземлени с с държавни и общински земи, като за целта ще са необходими около 6 млн. декара. „В момента има два пъти повече като общински и държавен фонд, които сега се дават на близки до обръчите фирми, за да могат да получават те субсидии. Това със законодателна промяна ще го направим незабавно", закани се Найденов. Друга от антикризисните мерки на ГЕРБ е въвеждането на идентификационна система за българското животновъдство. „Не може една държава да няма ресурс толкова време - години вече; не може различни министри да обещават да стартират тази онлайн система и това да не се случва. Заради тяхното безхаберие тези животновъди губят милиони годишно", каза той. Изграждането на идентификационната система за животните се бави умишлено от управляващите, защото има корупционни схеми в системата на министерството на земеделието при закупуването на ушни марки, посочи още Мирослав Найденов. „Колкото повече се похарчат, толкова по-голяма е комисионната", обяви той.

Специално внимание беше обърнато и на днешния протест на ветеринарните лекари пред земеделското министерство. „Стачкуват затова, защото на тях не им осигуриха финансиране. Те са хората, които трябва в реално време да вкарват движението на тези животни. След като на тези хора не са им осигурили средства, тази система, каквато и да е като софтуер и хардуер, тя се дискредитира, защото оператора на тази система - действащия на място ветеринарен лекар, го няма", заяви Найденов.

ГЕРБ обърнаха внимание и на друг важен въпрос, свързан с изплащането на държавните помощи на фермерите. Посочено бе, че управляващите са проявили нехайство като не са изготвили искане до ЕК за удължаване на срока за изплащане на такъв вид помощи. „Всички държавни помощи са разписани до края на 2009 година, т.е. право да получаваме тези помощи. За да ги получаваме за следващ период трябва да се направи унификация. Крайният срок за това беше май месец. Ние имаме готов този пакет от държавни помощи с конкретика, за да не губим технологично време", обясни Найденов.

Според него аграрният сектор има нужда и от законодателни реформи. „Работи се върху Закона за земята и Закона за животновъдството - те са основните закони", каза той.

От ГЕРБ дадоха заявка, че ако партията бъде управляваща, то един от важните приоритети ще бъде земеделието.