Министърът на земеделието Мирослав Найденов забрани изплащането на допълнителни възнаграждения и хонорари на председателите и членовете на комисии, работни групи и научно консултативни съвети в земеделието. По този начин ще се спестят 250 000 лева, уточниха от ведомството. От там съобщиха още, че само до месец юни са изплатени 550 000 лева допълнително за бонуси  на тези служители.
 
Председателите на работни групи са получавали възнаграждения в размер на 2 500 лева, а членовете им по 1 500 лева. В комисиите и работните групи участват представители на бизнеса, асоциациите, научните среди и съветници от министерството.
 
Според министър Найденов е недопустимо в условията на финансова криза да се изплащат възнаграждения в такива огромни финансови размери. Министерството, представителите на научните среди и бизнеса трябва да работят заедно. Но затова не трябва да плаща държавата, коментира министър Найденов.
 
В срок до 30 август второстепенните разпоредители трябва да предоставят в Министерство на земеделието и храните справка за съществуващите заповеди за допълнителни възнаграждения и хонорари и основанието за тяхното издаване за периода 1 януари – 31 юли 2009.