Президентът на Европейската централна банка Жак-Клод Трише заяви, че не вижда нужда от повишаване на лихвените проценти, ако правителствата на странните от еврозоната намалят бюджетните дефицити и банките направят стрес тестове.

Днес ЕЦБ остави основата си лихва непроменена на ниво от 1%.

Трише заяви, че очаква умерен и неравномерен растеж в еврозоната през 2010 година в конюнктура на "значителна несигурност". Според него поради това равнището на лихвите остава подходящо, имайки предвид липсата на инфлационен натиск в средносрочен план.

По повод решението на ЕЦБ от месец май да започне да купува държавни облигации, за да помогне на изпаднали в бюджетни затруднения страни, Трише отбеляза, че необходимостта от намеса на институцията изглежда постепенно намалява. Той изтъкна наличието на тенденция за по-добро функциониране на вторичния пазар в последно време.

ЕЦБ е под натиск да направи повече, за да върне доверието на инвеститорите към еврозоната и за състоянието на банковия сектор. Международният валутен фонд заяви вчера, че ЕЦБ може да увеличи покупките на държавни ценни книжа. Bloomberg