Покана да издължат 70.6 млн. лв. отправи Национална компания Железопътна инфраструктура към компании от бранша. Тя е придружена и от заплаха, че ако дружествата не реагират, достъпа им до цялата жп мрежа в страната може да бъде спрян.

Поканите са отправени поименно към компаниите, като във всяка е упомената дължимата по договор сума.

БДЖ ЕАД дължи най-много - общо 67 601 777 лв. БДЖ – Товарни превози ЕООД е с дълг от 1 517 506 лв., БДЖ – Пътнически превози ЕООД има неиздължени 1 458 695 лв., а БДЖ – Тягов подвижен състав (локомотиви) ЕООД е поканена да изплати 39 146 лв.

НКЖИ предлага на железопътните превозвачи да изплатят дължимите суми в 14-дневен срок. С приходите от инфраструктурни такси, които НКЖИ следва да получава от националния провозвач, компанията не само изплаща трудовите възнаграждения на персонала, но гарантира необходимото ниво на сигурност и безопасност на влаковото движение и националната железопътна инфраструктура, се посочва в съобщение на компанията.