Златен лев Холдинг АД продава бутилиращата си компания Водица ботълинг ООД. Купувач е Ив Екодринкс ООД, а сделката трябва да бъде финализирана в следващите 5 месеца от подписването на договора, става ясно от информация, разпространена чрез X3 News.

С прехвърлянето на притежаваните от холдинга 720 акции се извършва продажба на 90% от капитала на дъщерната компания, като цена на сделката не се съобщава.

Заводът за бутилиране на минерална вода от находището при село Водица, Попово, работи от 2004- та година, след инвестиция в размер на € 1 млн. Инсталираните две бутилиращи линии позволяват бутилиране на разфасовки от 500 мл. до 19 л.

Инсталираният бутилиращ капацитет, заедно с разрешения според концесията дебит (112 000 куб. м.) позволяват регулярни доставки както към местния така и към външни пазари.

Според данните от тримесечния консолидиран отчет на Златен лев холдинг АД, дружеството е на загуба от 654 хил. лв. Нетните му приходи от продажба са в размер на 2.907 млн. лв., а активите му са за 19.480 млн. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!