Zijin Mining Group, китайска минна компания, ще направи IPO тази седмица на Шанхайската фондова борса, което се очаква да набере 1.4 млрд. долара. Това даде повод на анализаторите да коментират, че местният пазар, който е в спад през последните месеци, може да се стабилизира, съобщава Ройтерс.

Това е втората по големина минна компания в страната, която добива злато. Тя планира да издаде 1.5 млрд. нови акции, което е 10.2 % от увеличения капитал, за да финансира нови проекти за разработка на златни и медни находища.

IPO-то е първото голямо след това за $ 3.1 млрд., събрани от China Railway Construction през втората половина на февруари.

Анализатори коментират, че явно волатилността на пазара от последните месеци е вече в миналото и е настъпил точният момент, в който големите компании могат да предложат книжата си.

Коментаторите очакват IPO пазара в Китай да се съживи този месец и повече компании да се наредят на опашката за първично публично предлагане освен заявените вече 5 за април. През март само една малка компания набра 53 млн. долара.

Zijin ще приема записвания на 15 и 16 април. 30% от книжата ще се предложат на институционални, а останалите на дребни инвеститори.

Коментатори смятат, че компанията ще бъде подкрепена от недостатъчното количество злато на пазара, но един от рисковете пред компанията е консолидацията на цената на златото в глобален мащаб тази година след последните няколко години на спад.

Китай е четвъртият в света производител на злато и има в резерв 3 грама злато на глава от населението в сравнение със средно 25 грама в глобален мащаб. За западните развити страни количеството достига 200 грама.

От Zijin казват, че ще инвестират 4.92 млрд. юана, което е около $ 702 млн. от IPO-то в разширение на проектите, включително за придобивания зад океана във Великобритания и Таджикистан, а останалите за изплащане на заемите към банките или за оперативен капитал.

Одобрението на проспекта на компанията стана в края на миналата година, но IPO-то беше отложено по технически причини, а също и заради спада на пазара.

Книжата на компанията имат номинална стйност 0.1 юан всяка в сравнение с 1 юан за повечето листвани компании на Шанхайската борса.

/ $ 1= 7.01 юан/