Златни пясъци АД отчете печалба в размер на 3.466 млн. лв. за първите три месеца на годината при загуба от 133 хил. лв. за същия период година по-рано. Това сочат данните от предоставения отчет на компанията.

Общите приходи от дейността на Златни пясъци за периода януари – март са 8.819 млн. лв. те бележат ръст от 66% на годишна база. Приходите от услуги на дружеството нарастват от 2.464 млн. лв. през първото тримесечие на 2007. г. до 5.851 млн. лв. за същия период на тази година.

Основният капитал на Златни пясъци е 6.5 млн. лв., а собственият – 105.55 млн. лв. при 102.08 млн. лв. година назад.

Днес акциите на курортния комплекс увеличиха стойността си с 8.66% до средна цена от 8.91 лв. По позицията да прехвърлени 380 ценни книжа.