Правителството разширява обхватът на предоставяните безплатно за ползване учебници за учениците. Ще се предоставят безвъзмездно за всички ученици от I до XII клас учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по учебните предмети от общообразователната подготовка, учебните предмети майчин език, религия и хореография.

Това предвиждат промени в Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г., качени за обществено обсъждане.
В момента учебниците, както и електронните такива, по общообразователните предмети за учениците от VIII до XII клас, както и такива по майчин език за учениците от I до XII клас, и по предметите религия и хореография за учениците от I до XII клас не е предвидено да се дават безплатно.

Всеки ученик може да ползва безплатен office пакет на до 5 устройства

Сега безвъзмездно от държавата се осигуряват:

- познавателни книжки за всяко дете, записано от първа до четвърта група в детската градина или в предучилищна група в училище;

- по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет

– за всеки ученик от I до IV клас;

- по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от V до VII клас;

- както и учебници, отпечатани на брайлов шрифт – за всеки ученик с нарушено зрение или за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас.

istock
istock

Осигурява се за безвъзмездно ползване и електронно четим учебник на съответните учебници - печатни издания, по всеки  общообразователен учебен предмет и по всеки специален учебен предмет – за учениците от I до VII клас.

Безплатните учебниците за учениците от VIII до XII клас ще започнат да се осигуряват от учебната 2024 – 2025 година.
 

Предложените изменения имат за цел осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици и гарантиране на достъпа им до качествено училищно образование, пише в мотивите към проекта.
 
За осигуряване на учебниците министърът на финансите трябва да предвиди в централния бюджет за 2024 г. средства в размер до 79 131 905 лв., които да се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg