Софийският университет "Св. Климент Охридски" повишава таксите за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти.

Повече ще плащат приети в образователно-квалификационна степен "бакалавър" редовно обучение в специалности:

- "Регионално развитие и политика" (Геолого-географски факултет) от 460 лева на 600 лева;

- "Стопанско управление", "Икономика и финанси" и "Счетоводство, финанси и дигитални приложения" (на английски език) (Стопански факултет) от 460 лева на 600 лева;

- "Религията в Европа" и "Теология" (Богословски факултет) от 500 лева на 600 лева;

- "Философия" и "Философия" на английски език (Философски факултет) съответно от 580 лева на 600 лева и от 854 лева на 900 лева;

- "Агробиотехнологии", "Биология", "Биомениджмънт и устойчиво развитие", "Екология и опазване на околната среда", "Молекулярна биология" и "Биотехнологии" (Биологически факултет) от 800 лева на 900 лева;

istock
istock

- "География" и "Геология" (Геолого-географски факултет) от 640 лева на 900 лева и "Геопространствени системи и технологии" (Геолого-географски факултет) от 800 лева на 900 лева;

- "Компютърно инженерство" и "Комуникации и физична електроника" (Физически факултет) от 750 лева на 800 лева;

- "Информатика", "Информационни системи", "Компютърни науки" и "Софтуерно инженерство" (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 900 лева;


Държавна гаранция за нови студентски кредити през 2020г. в размер до 50 млн. лв.

- "Математика" и "Статистика" (Факултет по математика и информатика) от 640 лева на 700 лева;

- "Приложна математика" (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 900 лева;

- "Графичен дизайн" и "Музикални медийни технологии и тонрежисура" (Факултет за науки за образованието и изкуствата) от 780 на 800 лева.


Няма да се увеличават таксите на студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2020/2021 година. Не се променят годишните такси за обучение на новоприетите чуждестранни студенти и докторанти.

istock
istock

Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти в Историческия факултет, Медицинския факултет, Факултета по химия и фармация, Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по славянски филологии, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по педагогика.

Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2019/2020 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

За трета поредна година новоприетите студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление "Математика", специалности "Математика" и "Статистика" в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg