7104 социално слаби са останали без помощи за два месеца, защото са отказали без уважителна причина да полагат общественополезен труд.

Други малко над 3 хил. българи пък са с прекратени помощи за две години, защото са отказали повече от веднъж.

Данните на Агенцията за социално подпомагане са от началото на годината до края на септември.

Отделно 8300 семейства са със спрени детски, защото децата им не посещават редовно училище или предучилищна без уважителна причина (също от началото на календарната година). От началото на учебната година тези семейства са близо 4 хил., а децата без имунизация са още 312.

Социалните служби могат да спрат помощите на социално слабите за два месеца, ако те откажат да полагат общественополезен труд. Според закона всеки, който живее на социално подпомагане, трябва да полага 14 дни в месеца по половин работен ден труд. За децата пък санкцията влиза в сила при три или пет неизвинени отсъствия.

Тези мерки не са нови - действат от няколко години. Като приоритет кабинетът си е поставил за цел да обвърже получаването на помощите и детските надбавки със заетост, но към момента не са предложени нови изменения, с които това да се случи.

"Профилът на човек, който не работи, е този, който очаква социални помощи от държавата. Тези хора трябва да разберат, че трябва да работят. Мантрата, че сме бедни и няма работа, вече не е актуална. Чрез съответните програми хората в трудоспособност без здравословни проблеми могат да бъдат включени в работа. И ние в МТСП имаме едни много добри резултати в тази посока. 250-300 лв. могат да получат на месец социално слабите у нас" обясни пред БНТ зам.-министърът на труда Султанка Петрова. И допълни, че имало хора на по 30-40 г., които не са работили никога.

"Ще преценяваме възможностите на всеки поотделно, когато преценяваме кой трябва да бъде лишен от социални помощи", каза още Петрова.

Според данните на АСП над 81 хил. са хората, които получават някакъв вид социални помощи за първите девет месеца на годината. От тях близо 35 хил. са децата, а 150 - непълнолетни родители.

Социалните са насочили близо 56 400 социално слаби към общественополезен труд в общините. За близо 4800 има уважителна причина, заради която те не го полагат. А останалите над 10 хил. са с прекратени за два месеца или две години помощи. За 273 души пък общините не са осигурили заетост.