Разходите за пенсии за първите два месеца на годината са със 126,6 млн. лв. или с 5,9% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ)  относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

НОИ е изплатил близо 330 милиона лева за добавки и компенсации към пенсиите през първите два месеца на годината.

Към 28 февруари 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 1 526,1 млн. лв., което представлява 15,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 186,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 2 599,9 млн. лв. или 15,4% от заложените в плана за годината. Разходите са със 107,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2 266,4 млн. лв. или 16,1% изпълнение на плана за годината.
 
За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 244,9 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 52,1 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 32,8 млн. лв., като сумата се отнася за януари и февруари 2022 г.
 
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари са в размер на 311,0 млн. лв. или 13,6% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за двата месеца на годината са с 15,1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.
 
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец февруари е 1 150,0 млн. лв.
 

istock
istock

Учителски пенсионен фонд
 
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 11,6 млн. лв., което представлява 11,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Намалява осигурителният доход, от който зависят новите пенсии

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 28 февруари са в размер на 10,7 млн. лв., което представлява 15,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
 
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 
Отчетените приходи към 28 февруари са в размер на 906,8 хил. лв., което представлява 36,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 304,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.
 

istock
istock

Общо отчетените разходи са в размер на 52,3 хил. лв., което представлява 1,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 697,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg