Средно по 2 млн. лв. на година губят всички българи, осигурени за втора и трета пенсия, които сменят пенсионния си фонд. От 2004 г., когато беше разрешено прехвърлянето на осигурени между фондовете, бъдещите пенсионери, направили този избор, са изгубили близо 14 млн. лв.

Същите тези пари са постъпили в пенсионните компании под формата на такси. Такса се дължи от желаещия да се запише в нов фонд, плаща се на старото дружество и е в размер на 20 лв. Преди имаше възможност тази такса да се удържа от парите, натрупани по индивидуалната сметка на осигурените. Сега обаче това се прави само в случай че

мераклията да смени фонда не си внесе в старото дружество въпросните 20 лв.

Статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) показва, че през 2008 г. пенсионните компании са събрали от прехвърлянията малко над 2 млн. лв. През 2009 г. тази сума е набъбнала до близо 2,3 млн. лв, а само за първите шест месеца на 2010 г. тя минава милион и половина.

Според пенсионни експерти обаче през 2010 година обичайните пари, които на година влизат в компаниите от таксата за прехвърляне, ще набъбнат чувствително над споменатите около 2 млн. лв. „Задава се ожесточена борба”, коментираха хора от бранша, пожелали да останат анонимни. Според тях истинският бизнес с прехвърлянията ще се завърти от средата на септември, като обясняват задаващата се битка за осигурените с икономическата криза.

Справка в данните на финансовия надзор показва, че борбата на всеки фонд да „открадне” максимален брой клиенти от конкурентите си никак не е случайна.   Годишно между фондовете се прехвърлят около 100 хил. души, които „носят” след себе си

суми от порядъка на 120-130 млн. лв.

Само за първите три месеца на 2010 г. близо 40 хил. осигурени за допълнителна пенсия са сменили пенсионната компания. Абсолютната сума, която е прехвърлена между фондовете в резултат на това, възлиза на над 35 млн. лв. За отбелязване е, че става въпрос за тримесечието, в което българската икономика вървеше сериозно надолу.

Апетитът на фондовете към чужди клиенти съвсем не се крие само в първоначалната сума, която ще влезе при тях. Оттам нататък те започват да събират такса от всяка осигурителна вноска, която постъпва за клиента, а също така и инвестиционна такса за управлението на парите. Така към средата на 2010 г. от всички такси и удръжки в пенсионните компании са влезли над 32 млн. лв., а за цялата 2009 г. - близо 65 млн. лв., показват още данните на финансовия надзор.

Прехвърлянето на осигурени между фондовете обаче не е добър бизнес само за пенсионните компании, а и за осигурителните посредници. Те привличат клиенти за фондовете, както това правят застрахователните агенти. Заради предстоящата ожесточена битка за клиенти се очаква комисионната за посредниците за всеки „откраднат” от конкуренцията клиент да мине 40 лв.