Разходите в бюджета на ДОО за деветте месеца на 2021 г. наближават 12 милиарда лева или почти 80 процента от плана за годината, показват данни на Националният осигурителен институт за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.
 
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 30 септември 2021 г. общият размер на отчетените приходи е 6,65 млрд. лв., което представлява 78,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 361,7 млн. лв. (5,7%) повече спрямо плана към септември и със 742,4 млн. лв. повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 11,81 млрд. лв. или 79,6% от заложените в плана за годината. Разходите са с 651,4 млн. лв. (5,8%) повече спрямо плана към 30 септември и с 1,89 млрд. лв. повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 9,67 млрд. лева, 78,4% изпълнение на плана за годината и с 407,2 млн. лв. (4,4%) повече спрямо плана към 30 септември. Разходите за пенсии за първите девет месеца на годината са с 1,6 млрд. лв. или с 19,8% по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - септември, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

istock
istock

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември са в размер на 1,5 млр. лв. или 73,7% изпълнение на плана за годината и 20,4 млн. лв. (1,4%) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите девет месеца на годината са със 78,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец септември е 5,14 млрд, лв.
 
Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 66,8 млн. лв., което представлява 76,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,4 млн. лв. (5,4%) повече спрямо плана към същата дата и с 6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Намалява осигурителният доход за новите пенсии

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 39,1 млн. лв., което представлява 67,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,4 млн. лв. (8,0%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4,8 млн. лв. повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г.
 

istock
istock

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 30 септември са в размер на 2,7 млн. лв., което представлява 90,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 65,0 хил. лв. (2,3%) по-малко спрямо плана към 30 септември и с 965,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.
Общо отчетените разходи са в размер на 3,2 млн. лв., което представлява 66,9% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 388,2 хил. лв. (10,9%) по-малко спрямо плана към 30 септември и с 0,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg