От 11 януари 21 мъже и жени на трудоспособна възраст започнаха работа по национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” към Община Тетевен, съобщават от пресцентъра на общината.

Те са назначени за 6 месеца на 6-часов работен ден. От тях 16 ще работят в Тетевен. Двама ще поддържат гробищния парк, шест - пътната инфраструктура, а осем ще извършват дейности по охрана и поддръжка на няколко общински обекта.

В селата Рибарица, Гложене, Градежница, Български извор и Галата ще бъде осигурена заетост на 5 безработни лица. Те ще се занимават с поддържането и ремонтирането на пътната мрежа. На по-късен етап – и с основно почистване на речните корита.

За първото полугодие на 2010 г. Община Тетевен осигурява заетост и социална интеграция на 21 безработни. От тях 15 са на месечно социално подпомагане, съгласно изискванията на програмата, насочени от дирекция “Бюро по труда”. Останалите 6 са квалифицирани специалисти.

През 2009 г. по програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” Община Тетевен беше работодател на 40 безработни. От тях 3-ма бяха ангажирани за 12 месеца в дейности от комунално-битов характер, 29 души – с дейности с траен характер в продължение на 8 месеца и 8 души като охрана и поддръжка на 6-часов работен ден за 12 месеца.

Община Тетевен кандидатства за 30 работни места по регионална програма за заетост “Естетизиране на обществени места”.