Студенти от подбрани специалности, за които в администрацията има глад на кадри, да получават по 350 лв. месечна стипендия.

Срещу това те ще се задължават след завършването на образованието си да работят 5 години като чиновници.

Наредба с тези разпоредби е подготвило правителството и тя е разпратена до работодателите и синдикатите за съгласуване.

Стипендии под условие, че младите хора останат да работят 5 г. в страната, да бъдат въведени и за специалности, от които има нужда бизнесът, предложи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

При напускане на страната по-рано студентът ще връща стипендията, обясни той. В даден момент бизнесът може да поема стипендиите на студенти, които си е харесал.

Тогава за младите работници ще се дължат трансферни права по подобие на професионалните футболисти, ако решат да сменят работодателя.