521 свободни работни места обявиха работодателите на трудовата борса в София. 34 представители на малкия и средния бизнес от столицата търсят IT специалисти, счетоводители, маркетинг специалисти, специалисти човешки ресурси, преводачи, застрахователи, оператори кол център, търговски представители, оператори на машини, охранители, цехови работници, заварчици, водопроводчици, монтажници, шофьори, касиери, готвачи, сервитьори, камериерки и др. 

В трудовата борса, протекла под мотото на Европейския ден на работодателя за малкия и средния бизнес в България, участие взеха и студенти и дипломанти от софийските университети, младежи под 29 г., активирани от младежките медиатори в града, представители на Дом за слепи лица. С щанд в борсата участва и ДП „БГЦПО”. Над 560 търсещи работа лица посетиха трудовата борса и се срещнаха с работодателите „лице в лице”.

На трудовата борса в Пловдив участваха 27 работодатели, социални партньори, кариерните центрове към университетите в града, ДП „БГЦПО” в Пазарджик и Военно окръжие – гр. Пловдив. Работодателите обявиха 646 свободни работни места. Местният бизнес от сектора хранително-вкусова и преработвателна промишленост набира 335 работници за консервиране на плодове и зеленчуци, а от сектора машиностроене и електро промишленост – 65 монтажници и работници за сглобяване на детайли.

Участваха и фирми, и земеделски кооперации, предлагащи сезонна заетост в селското стопанство, които обявиха 130 свободни позиции. Община Марица в качеството си на работодател обяви 80 свободни работни места за личен асистент. Трудовата борса посетиха около 200 търсещи работа лица от община Марица, както и регистрирани безработни от бюрата по труда в Пловдив и Родопи. В Европейския ден на работодателя в Пловдив функционираше и работилница за автобиографии, с които безработните лица се представяха директно пред работодателите. Около 45 търсещи работа лица постигнаха договореност на място да започнат веднага работа при различни работодатели.

На общата трудова борса, с която Русе се включи в Европейския ден на работодателя, участваха 30 представители на бизнеса, Русенският университет – Кариерен център, Областният информационен център – Русе, Военното окръжие – Русе, ДП „БГЦПО” – Плевен. Работодателите обявиха 427 свободни работни места, като най-много работници търсят фирмите от сферата на туризма, машиностроенето и конфекционното производство. 

Борсата посетиха 404 търсещи работи лица – регистрирани безработни лица от община Русе, както и студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев” и ученици от професионални гимназии в града. По време на Европейския ден на работодателя в Русе се проведоха и редица съпътстващи услуги и прояви – изнесено „Ателие за търсене на работа”, демонстрации на бои, дефиле на модна колекция.

Европейският ден на работодателя се провежда за първи път и е по инициатива на мрежата на Европейските обществени служби по заетостта. Българската Агенция по заетостта се включи в Европейския ден с мотото „Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!”

Гр. Бургас ще се присъедини към инициативата на 14 април 2016 г. с трудова борса в сферата на туристическия бранш.