7 от 10 новооткрити работни места през последното тримесечие се падат само на 4 района в страната - София-град, София-област, и областите Пловдив и Стара Загора.

В Северна България увеличението е доста по-скромно - едва 27 хил. души, което е под броя за Пловдивска област, считана за най-бързо развиваща се.

Това сочи проучване на нивата на регионално развитие, изготвено от ИПИ, с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

През третото тримесечие на 2017 г. заетите в страната вече са

212 хил. души повече от дъното през 2013 г.

и достигат 3,225 млн. души. Коефициентът на заетост при хората между 15 и 64 г. е на рекордно ниво от 68,5 на сто, който е най-високо от периода юли-септември 2008 г.

Икономистът Явор Алексиев пък изтъкна, че се наблюдава подем на броя на заетите лица в страната.

„Говорим за експанзия на пазара на труда", обясни той.

"Браншови организации обърнаха внимание, че ще се наложи внос на работна ръка", припомни Алексиев и посочи миналогодишния успешен пример в сферата на туризма.

Ръстът на икономиката и стабилното покачване на заплатите, което в много области означава и по-високи доходи на домакинствата, имат своето отражение и върху условията на живот. Макар и да остава страната в ЕС с най-висок дял от населението, живеещо с материални лишения, България отчита подобрение на този показател през 2016 г.

„Разликата в благосъстоянието на най-богатата област - столицата, и най-бедната - Сливен, през последните години се колебае около 4,5 пъти“, посочи Десислава Николова, главен икономист в ИПИ.

С почти 2509 лв. към края на септември София-град остава областта с най-високо изплащане на суми по еврфондовете на човек от населението, сочи още проучването.

Наред със столицата с разплатени почти 2400 лв. на човек е и област Габрово. На опашката са областите Кюстендил и Сливен - съответно с 614 и 622 лв. Под един бон изплатени пари по европроектите на жител

са още 11 области, като сред тях е и Варна.

Освен това в София притокът на чужди инвестиции и разходите за дълготрайни материални активи са близо два пъти повече от средните за страната, докато има няколко области, в които са по-малко и от половината (Кърджали, Кюстендил, Перник, Сливен, Хасково).