От 660 на 760 лв. скача минималната основна заплата на учителите от следващата учебна година. Това става ясно от проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за нормиране и заплащане на труда.

Документът е изготвен във връзка с предвиденото увеличение на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти с 15% от 1 септември тази година.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обясни пред „Монитор“, че 760 лв. ще е само базовото възнаграждение, като педагогическите специалисти могат да получат и допълнително, ако например са класни ръководители или пък работят с деца със специални образователни потребности.

760 лв. ще бъде и базисната заплата за възпитатели, логопеди, педагогически съветници, хореографи, треньори по спорт, рехабилитатори на слуха и говора и ръководители на направление „Информационни комуникационни технологии“.

Основните възнаграждения за старшите педагози и възпитатели пък скачат от 688 лв. На 792 лв.

При главните учители увеличението е със 110 лв.-до 836 лв.

Новата основна минимална заплата при заместник-директорите се променя от 770 на 887 лв., а при директорите – от 825 на 950 лв.

Тази стъпка е част от реализирането на обещанието, заложено в управленската програма на правителството, която предвижда двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата.

Новият документ предвижда и два вида нови допълнителни трудови възнаграждения. Те ще са предназначени за педагозите, които участват в екипите за съвместна работа на институциите, насочена към обхвата и задържането на хлапетата и децата в образователната система, както и за учителите, които провеждат допълнително обучение на ученици, които изостават с учебния материал или не владеят добре български език.

От мотивите към проекта става ясно, че промените са обсъдени и одобрени от социалните партньори в отрасловия съвет на тристранното сътрудничество.