Безработицата при младите роми с висше образование е под 3% и е на нивото на безработицата сред висшистите в цялата страна.

Рискът от бедност, който засяга всеки пети гражданин у нас, практически не съществува за високообразованите роми.

Това обяви Георги Стойчев от Институт Отворено общество по време на конференция, посветена на ромската интеграция на пазара на труда:

"Хората с висше образование сред ромската общност са под 1%. Хората, които имат висше образование от ромски произход, те се реализират точно толкова добре на пазара на труда, колкото се реализират всички останали висшисти. Нивата на заплащане и нивата на безработица ред тази група са абсолютно същите, каквито са сред всички останали".

Затова цел на държавата трябва да са насърчителните мерки, с които да се удвои броя на студентите-роми във висшите училища през следващите пет години.