Разликата в заплатите между работниците с ниска и висока квалификация ще се задълбочава все повече в бъдеще, а редица професии ще изчезнат. Споделената икономика ще набира все по-голяма скорост. Тези тенденции ще променят драстично пазара на труда само след две години. Тази прогноза направи изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев на дискусия за социалната политика в Европа.

Данев набеляза три основни проблема пред страната ни - демографската криза, миграцията на 2 млн. българи и бързото навлизане на новите технологии. Именно бумът на новите технологии ще задълбочи пропастта между хората с ниско или без образование и тези с високо образование. Освен това и разликата между заплатите на младите поколения и на по-старите също ще се задълбочи. 

"Младите деца влизат в университети, те са дълбоко в интернет, играят игрите и срещу тях застават някакви консервативни професори, които са им скучни, не смеят да променят системата на образование. Дълбоко скучни. Да не говорим, че човек, който не знае английски, е извън борда", коментира Данев. По думите му в крайна сметка "все по-богати ще са хората с умения и компетентности, все по-бедни ще бъдат тези, които ги нямат. 

"Ще дам за пример развитието на мобилната телефония. За първи път вече ще имаме сблъсък на компетентни хора с некомпетентни. Не сблъсък между "сини и бели якички", а челен удар, при който некомпетентните няма да могат да си намират работно място. Ще има все повече и повече богати хора, с добро образование и компетентности и все повече бедни, неквалифицирани хора, които ще създават социални проблеми. Предстои огромно трансформиране на пазара на труда в цяла Европа, което ще бъде последствие от тези три споменати фактора", обясни още Данев. 

Според експерта редица професии ще изчезнат в близко бъдеще. "Нуждата от служители в някои офиси в банките ще намалее, защото всичко ще е по мобилен телефон. Няма нужда от счетоводители. Младшите юристи, които правят справките, "изчезват". 

Нуждата от преводачи ще бъде драстично намалена - с 90%. Без обучение в новите технологии икономиката ни ще изостане", заяви Данев. Според данните обаче страната ни е на едно от последните места по обхват на модела за учене през целия живот - едва 2% от българите продължават да се квалифицират.

Данев цитира данни, според които платформите за споделен бизнес бележат ръст с 25% на година. 

"Колкото и да се мъчите да спирате споделеното пътуване до морето, няма да го спрете, господа политици. Развитието на комуникациите е такова, че държавата трябва да преосмисли какво ще управлява и какво ще регулира", смята той.