Асоциацията на индустриалния капитал разкритикува по всички точки проекта на наредбата за прехвърлянето на парите за втора пенсия между универсалните фондове и НОИ. 

Днес социалните партньори се събират, за да обсъждат проекта, като комисия към тристранката вече го е отхвърлила. За това има и формално основание - документът, разработен от финансовото министерство, не е гласуван от надзорния съвет на НОИ. 

Наредбата е първа крачка към това осигурените след 1959 г. да могат реално да изберат къде да се осигуряват за пенсия - само в НОИ или и в частен фонд - право, дадено им още преди девет месеца, но така и не влязло в сила. 

Единствената организация, дала становище по същество по наредбата - АИКБ, е написала редица забележки, отразяващи "съществени недостатъци, непълноти и значими противоречия" в документа. 

Оттам се опасяват, че в предвидения ред за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към НОИ и обратно към универсален фонд - чрез заявления до НАП и фондовете - липсват достатъчно защити срещу измами. 

За възможни злоупотреби сигнализираха и пенсионните фондове. Най-простият пример - в наредбата пише, че в заявлението се пише само име или наименование на задължено лице.

"Валидни ли са заявленията, подадени с две имена или дори само с едно име", питат АИКБ.
От асоциацията недоумяват и защо не се ползват правилата, разписани от Комисията за финансов надзор за прехвърляне на партидите при смяна на един фонд с друг. Още повече че въпреки защитите при тях има редица сигнали за неправомерно прехвърляне на осигурените.

Това според бизнеса ще създаде предпоставки за злоупотреби, с което ще се нарушат правата на хората и възможността им за избор.

Освен това се дава възможност хората да се прехвърлят, без дори изобщо да знаят в кои от деветте фонда се осигуряват. 

"Очевидно се презумира, че хората ще изберат на всяка цена да се осигуряват само в ДОО - без да знаят в кой частен пенсионен фонд са били партидите им, какъв е размерът им", пишат от АИКБ и уточняват, че с този ред "широко рекламираното право на избор" на осигуряване на практика е неосъществимо. 

НАП ще има право да отхвърля заявления, но не е ясно на базата на какви критерии. Липсва контрол върху истинността на заявленията, с които ще се прехвърляме, а и бизнесът отбелязва, че не е за пренебрегване фактът, че в редица държавни ведомства със стотици хиляди служители е възможен натиск, срещу който няма защита като нотариалната заверка в момента за прехвърляне между фондовете.