951 семейства с общо 1030 деца не са получили детски надбавки заради натрупани отсъствия от децата им. Това показва справка на Агенцията за социално подпомагане, изготвена за в. "Сега". 

Това са санкционираните само за първия месец от старта на учебната година, защото данните от териториалните поделения на агенцията се обобщават към 25-о число на всеки месец съответно за предходния. 

Помощта не се дава за месеца, в който децата са натрупали пет или повече неизвинени отсъствия. Право на детски надбавки имат родителите с доход от 350 лв. на член от семейството. През 2014 г. само за второ дете надбавките бяха увеличени на 50 лв., а за останалите те са 35 лв.

Нова Загора е рекордьор по санкционирани родители през септември - 69 семейства са били лишени от добавката, като броят на децата им е 79. Сливен е на второ място с 47 родители. Второ и трето място се държат съответно от Варна и Асеновград, където около 40 семейства не са получили помощ. В Асеновград броят им е 30. 

Броят на месеците, за които се спират детските надбавки, определя и финансирането на училищата по националната програма "Без свободен час". 

В края на август Министерството на образованието разпредели 674 145 лв. за намаляване на отсъствията в общо 117 училища в страната. 

Усвояването на средствата започна от началото на тази учебна година. ОУ "Христо Смирненски" в Нова Загора е получило 43 460 лв. СОУ "Неофит Рилски" в Твърдица ще бори бягствата с 31 086 лв. за борба с отсъствията. 

В област Варна, където също има десетки глобени родители, няколко училища са взели пари за същата цел. 

Ръководството на средното училище във варненския град Дългопол СОУ "Св. Кл. Охридски" ще трябва да усвои 33 234 лв. Парите трябва да се усвоят до края на юни и тогава ще може да се каже дали целите са изпълнени. 

Основната цел освен намаляване на "бягствата" от час е да се стимулират директори на проблемни училища да изпълняват програмите и реално и точно да вписват отсъствията в училищната документация. 

Същевременно екипи от училището работят не само с учениците, застрашени от напускане на училище, но и с техните родители.