Болничните листове в празничните дни в България се увеличават с около 30% - това сочат изчисления на работодатели. Ето защо от бизнеса предлагат първите три дни от болничния да се считат за нулеви и да не се плащат.

В момента работодателят плаща от 1-я до 3-я ден на болничния в размер на 70% от заплащането, а след третия ден държавата плаща 80% от възнаграждението на служителя.

За 2018 г. държавата е изплатила над 500 милиона лева за болнични дни, а през 2017 г. - малко по-малко - над 486 млн. лева. Така ръстът е 13 на сто за година.

От Националния осигурителен институт са обезпокоени и от множеството фалшиви болнични, които силно зачестяват около струпване на празници, подобно на тези в началото на месеца.

Затова и бизнесът предлага, подобно на практиката в ЕС, за първите три дни да не се плаща. Такива са правилата в 13 държави от 28-те в Европейския съюз (ЕС) - Холандия, Австрия, Гърция, Швеция, Италия, Испания, Франция, Португалия, Чехия, Малта, Кипър, Естония и Латвия.

Синдикатите обаче са твърдо против идеята за нулеви дни от болничния. Те смятат, че е ангажимент на работодателите да осъществяват контрол, ако имат съмнения за фалшиви болнични.

И казват още, че ръстът на болничните по празници се наблюдава откакто отпадна сливането на почивни дни по празниците. Предложението е празничните дни да се отработват и така според тях болничните ще намалеят.