За пръв път в последните години броят на хората без здравни вноски расте, вместо да намалява, сочат данните от отчета за бюджета на здравната каса за 2016 година.

"Към 31.12.2016 г. неосигурените лица са общо 18.8% от структурата на лицата, водени като задължително здравно осигурени, или в абсолютна стойност те представляват 1392 хиляди души, или са със 73 980 души повече, което представлява увеличение от 5.6% в сравнение със същия отчетен период на 2015 г.", пише в отчета.

Така спира тенденцията на спад на неосигурените. В края на 2015 г. неосигурените са 17.7%, или 1318 хиляди души, което пък е с 86 271 души по-малко от 2014 година.

От Националната агенция по приходите обясниха ръста на хората без редовни вноски с мерките, които НАП е предприела да спре правата на некоректни платци.

През 2016 г. е влязла в сила промяна, според която хора на граждански договор, които се осигуряват на сума под минималната работна заплата, вече не се водят осигурени.

Взети са мерки и срещу работодатели, които не съобщават в НАП за прекратени трудови договори. Хиляди хора доскоро са се водели на трудов договор, но без реално да им се плащат осигуровките.

В такива случаи самият работник не е виновен и не се води неосигурен. Сега обаче са издирени такива работодатели и договори са прекратени. Имало и малка група от българи, които живеят и се осигуряват и в ЕС, и тук, но тъй като двойното осигуряване не е възможно в Европа, са отпаднали от системата у нас.

От НАП освен това припомниха, че поне половината от хората, които се водят неосигурени, отдавна са в чужбина, а реално живеещите в България хора без вноски се движат между 400 000 и 550 000 души.

Не се нарушава обаче друга тенденция - да се преизпълняват приходите от вноски, както и събираните пари да се увеличават заради ръста на осигурителния доход. Така, въпреки че осигурените през 2016 г. намаляват, преизпълнението на приходите е 1431 хил. лв.

Общо постъпленията от осигуровки са 2 212 561 хил. лв., което е и ръст с 4.8%, или с 102 052 хил. лв. повече спрямо 2015 г. Ръст има и при т.нар. трансфер - парите, които бюджетът внася за осигуряваните от държавата категории - пенсионери, деца, социално слаби. Те са общо 1 045 199 хил. лв., което е с 66 920 хил. лв. повече в сравнение с предходната 2015 г.

Увеличението е в резултат от промените в Закона за здравното осигуряване, според които ежегодно расте вноската на държавата. Въпреки това тя остава малка, тъй като за над 2 млн. души са внесени 1 млрд. лв.

Върху размера на постъпленията през 2016 г. оказва влияние ръстът на средната работна заплата, на броя на наетите лица и на минималните осигурителни прагове, отбелязват от НЗОК.