„Реалният брой на безработните млади хора е 3-4 пъти по-висок от официално оповестявания. Близо 300 000 младежи са без работа, докато държавата отчита, че те са около 75 000. Близо 46% от безработните млади хора са повече от една година без работа.

Това заяви ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите д-р Томчо Томов по време на семинар, свързан с ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица.

Според данните, представени на срещата, всеки шести от безработните млади над 20 г. никога не е започвал работа.„Формира се нова група “потомственна безработица” в групата 15-29 г., където попадат около 40 000 млади хора.

Безработицата “пълзи” от селата към градове и от необразованите към образованите с все по-бързи темпове“, коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.

Той допълни още, че безработните младежи с висше образование са 23.4% от всички регистрирани безработни висшисти, а делът на безработните младежи без квалификация и специалност е 62%.

По данни на БСК, близо половината от регистрираните безработни млади хора са с основно или по-ниско образование.Демографската картина у нас продължава да създава притеснения за включването на младите хора на пазара на труда.

По данни от последното преброяване 73% от сънародниците ни живеят в градовете, а 27% - в селата.Само през 2012 г. 12 150 души са напуснали България, от които 70 на сто са младежи. От преместилите се да живеят в градовете 82 250 души, 74 на сто са млади хора.

Според Томчо Томов, решаване на проблемите с младежката заетост могат да се търсят в ускорено създаване на работни места за хора с ниска квалификация, промяна на трудовото законодателство, реформа в професионалното образование, промяна в модела на финансиране на университетите, както и в усъвършенстване на стажантските програми.