Българската стопанска камера препоръчва на кабинета "Борисов" да въведе нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на инвалидни пенсии, предаде БГНЕС.

Предложенията са вследствие на доклада на Съвета на ЕС, в който бяха разписани конкретни препоръки към България. Камарата предлага радикално да се измени системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност, като се осигури максимална равнопоставеност, обективност и прозрачност за ползване на това право, с цел да се ограничат злоупотребите при медицинската експертиза.

Според експертите в камарата, здравното министерство, заедно с Министерството на труда и социалната политика, НОИ и социалните партньори трябва да предложат в Националния съвет за тристранно сътрудничество пакет от нормативни решения за въвеждане на допълнителни санкции на лицата, получили нецелесъобразно инвалидни права. От БСК са убедени, че трябва да се преразгледа статута на НЕЛК и трябва да се преразгледат възнагражденията на работещите там, тъй като ниските заплати там създават условия за корупция.

БСК иска да се организират проверки от оторизираните служби на здравното министерство за коректността на отпускането на инвалидните пенсии от комисиите на ТЕЛК, които да са по определени целеви групи. Председателят на БСК Божидар Данев отбеляза, че новите освидетелствани инвалиди се увеличават средно с по 40 000-50 000 на година, а през периода 2003-2005 година нарастването е с 90 000 годишно.

През 2002 хората, чиято инвалидност е призната от компетентните органи са били 272 000, а през миналата година те са били 422 000. През 2010 година за инвалидни пенсии са изплатени над милиард лева. Няма нормална страна, в която за няколко години броят на освидетелстваните за инвалидност да се увеличи двойно, а част от тях ритат футбол, коментира Данев.

Предлагаме да се увеличат заплатите на всички държавни служители, а на работещите по служебно правоотношение в МВР и МО и МП да се увеличат с 12% повече, отколкото на всички останали служители, за да може и те да започнат да плащат осигуровките си, без да се намаляват доходите им, каза още председателят на БСК. Увеличението трябва да е за сметка на бюджетите на министерствата.

Според БСК пенсиите трябва да бъдат актуализирани в зависимост от размера на инфлацията, ръста на БВП и на осигурителния доход, като това трябва да става всяка година със Закона за бюджета на ДОО.

Трябва да отпадне таванът на пенсиите. БСК смята, че не трябва да се намаляват осигурителните вноски, а плавно да се увеличи осигурителният стаж и възрастта за пенсиониране, като условия за придобиване на пенсия.

Предлага се реформа на администрирането на пенсионно осигурителната система и възможно включване на представителите на пенсионерските организации в надзорния съвет на НОИ.

Идеята на Българската стопанска камара е да се създадат обособени фондове в рамките на фонд "Пенсии" към ДОО за служителите в МВР, МО и правораздавателните органи, подлежащи на ранно пенсиониране, за работниците първа и втора категория труд, които също подлежат на ранно пенсиониране и отделен фонд за земеделските стопани.

За последните две години са закрити около 300 000 работни места и то основно в реалния сектор, а не в публичния сектор, съобщиха от БСК. Трайно нарастват лицата, чийто вноски са за сметка на бюджета.