Младежите, завършили средно образование тази година, трябва да се самоосигуряват за здраве през месеците до започване на работа или следване във висше училище, напомнят регионалните поделения на НАП. 

Липсата на здравни осигуровки за месеците между училището и университета е една от най-честите причини за прекъсване на здравноосигурителни права, тъй като задължението е слабо известно. 3 месеца са достатъчни за лишаване от права.

Дължимата осигуровка е в размер на 16.80 лв. месечно. С нея се подава и декларация образец 7. От началото на академичната година вноските на студентите се поемат от държавата до навършване на 26г.

Студентите, които учат в чужбина пък имат друго задължение. В края на всеки семестър те следва да предоставят удостоверение за студентския си статус в НАП. Целта е приходната агенция да е информирана, че лицето продължава да учи в чужбина и е здравно осигурено на това основание. Удостоверенията се представят в края на семестъра, защото не е позволено освобождаване от задължение за плащане на осигуровки в бъдеще време, разясниха данъчните.

Документът трябва да съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

И още един казус възникна покрай кампанията за кандидатстване във вузовете. Висши училища вече предлагат суми кеш за привлечени към тях студенти, съобщи "Труд", като се позова на информация от Аграрния университет в Пловдив. Там ще дават по 50 лв. премия на служители и вече приети студенти, ако успеят да привлекат нови кандидати за лозаро-градинарския факултет. 

Според прогнозите плащането за лобистите в следващи години щяло да се вдига заради тежката демографска криза, многото свободни места и отлива на кандидат-студенти в чужбина. По този повод от НАП разясниха, че университетите не могат да предлагат безотчетно парични бонуси за новопривлечени студенти.

Подобно плащане на ниво университет трябва да е документирано по някакъв начин - например чрез сключване на граждански договор, казват от НАП. Дори сумата да е представена като награда, както личи от коментарите на преподаватели в Аграрния университет, тя се зачита за паричен доход и следва да се обложи с 10% данък и да се декларира. Полученият доход може да се яви и единствено основание за подаване на данъчна декларация. 

Даренията също са облагаеми, освен ако не са между роднини - по реда на Закона за местните данъци и такси. Не е ясно как точно ще се доказва, че лобистът, довел новия студент, не се е просто разбрал с него да си поделят наградата. Парите за новата инициатива в Аграрния университет в Пловдив били предоставени от неназован спонсор.

Консултация

Всяко лице може да провери здравноосигурителния си статус в офисите на НАП, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.