Очертава се дефицит на квалифицирани кадри със средно образование. Това заяви в Сливен министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който е на работно посещение в града, където се срещна с кмета и областния управител.

Прогнозите за развитието на пазара на труда сочат свиване на населението в трудоспособна възраст, като се очаква през 2024 година над 4 300 000 души да бъдат в това число. Това изисква нови мерки на пазара на труда, който през тази година бележи рекордно ниски нива на безработица, посочи министърът.

По думите му българската икономика е във висока точка с над 75 процента коефициент на заетост на населението в трудоспособна възраст.

Новите мерки на пазара на труда ще включват активирането на неактивни лица, като фокусът ще бъде не към субсидираната заетост, а към повишаване качеството на работната сила чрез инвестиции в обучение и нови квалификации. Значителен ресурс от програмата за развитието на човешките ресурси ще се насочи в дигитализация.

В програмата на министъра са включени още посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи - мъже и жени в Сливен, две предприятия в града и с ръководителите на регионалните структури на МТСП. Той заяви, че очаква от големите работодатели предложения за развитието на пазара на труда в региона.