Прогнозира се дефицитът в пенсионната система да достигне 6.5% от БВП през тази година. Това се казва в анализ на финансовото министерство, изготвен през септември тази година с цел да подпомогне дебата за реформи в осигурителната систем, предаде Дарик радио.

От анализа става ясно, че трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига на средства от 90 млн. лв. през 2000 г. достига над 2 млрд. лв. през 2010 г.

В анализа се подчертава, че запазването на фискалната стабилност изисква въвеждане на мерки за ограничаване на натиска върху разходите и увеличаване на приходите.За постигане на тази цел конкретните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни насоки за промени в настоящите параметри на системата на ДОО са следните:

постепенно увеличаване на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране; увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии"; ограничаване броя на инвалидни пенсии; други (спомагателни) мерки в това число разширяване кръга на осигурените лица и повишаване събираемостта на осигурителните вноски.

При приемането на първо четене в парламента на промените в Кодекса за социално осигуряване социалният министър Тотю Младенов обясни, че на базата на промените, които се предлагат в кодекса, при дефицит от 2 млрд. лв. в осигурителната система в момента, се предвижда той догодина да бъде 1,431 млрд. лв., през 2012-а - 1 млрд., 2013-а - 764 млн.