27 920 души получават български пенсии в чужбина и подават декларация „Живот“, според подписан международен договор. В това число влизат и правоимащите в Турция. Това съобщиха за вестник „Монитор“ от НОИ.

Българското законодателство предвижда пенсии в чужбина да се изплащат въз основа на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

За всяка страна, с която България има подписан международен договор има отделен образец на декларация и различен период на подаване. Законодателството не предвижда ограничения само на българските граждани пенсиите да се изплащат в чужбина.

Българските пенсионери, които живеят в Турция, са задължени два пъти в годината - януари и юли, да декларират пред българските власти, че са живи, за да им бъдат изплатени българските пенсии, съобщават от Националния осигурителен институт.

Към настоящия момент 15 010 пенсионери получават български пенсии в Турция. Те се явяват лично пред официален орган в южната ни съседка за заверка на декларацията за живот. Декларацията следва да е заверена само при личното явяване на лицето пред официален орган.

Пенсиите на лицата, за които документът не е получен в срок до 10 февруари - за първото полугодие на съответната календарна година, и до 10 август - за второто полугодие на същата, се спират.

Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и консулите на България в Турция, турският Институт за социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от турското вътрешно законодателство - община, кметство, областна управа, нотариус.

Когато лицето не представи посочената декларация, НОИ се свързва с чуждата компетентна институция, за да установи жизнения му статус. В случай на смърт НОИ изисква официална информация по въпроса и при надплатени пенсии прилага българското законодателство и съответния международен договор за събирането им.