След 4 г. сферата на образованието ще изпитва най-остра нужда от служители. 

Това сочат данните на Агенцията по заетостта, която е изготвила средносрочна прогноза до 2018 г. В просветата ще има 135 217 свободни места за хора с висше образование. 

В търговията ще се търсят 91 000 висшисти, а в държавното управление - малко над 87 хил. 

Най-малко ще е предлагането при финансите и здравеопазването - около 50 хил. свободни места за всяка сфера. 

Най-голямото предлагане на работа ще е в икономическите сфери, в които човек със средно образование може да си намери работа. 

Тук първото място е за търговията - с 315 хил. свободни места. Значително ще е търсенето и на работници в транспорта, строителството, производството и хотелиерството. 

Едва 6% от безработните младежи на възраст 15-24 г. са висшисти, сочат данните на АЗ от началото на годината. 

Преобладаващата част са с основно и по-ниско образование - 49 на сто, а 45% са със средно образование. 

Основните причини младите, завършили университет, да са без работа са предлаганото ниско заплащане, липсата на трудов опит и квалификация. 

Според националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта до 2020 г. държавата ще осигурява стаж, работа или продължаване на образованието в рамките на 4 месеца на младежите.