Две трети от фирмите, участници в годишната анкета на Българската стопанска камара за бизнес средата, твърдят, че не се интересуват от участие в обществени поръчки. В същото време работодателите планират ръст на инвестициите в иновации, марки и патенти.

Една трета от бизнеса планира увеличение на производството, а 40% - и на заплатите. В същото време фирмите изразяват известно притеснение от инфлацията, в която виждат известни рискове.

Ръст на средната заплата с още около 8% догодина при 2 хиляди лева средна производителност на месец на един работещ е оптималното увеличение на доходите за годината, при тази сравнително ниска, макар и нарастваща производителност. Това каза заместник председателят на Българската стопанска камара Камен Колев:

„В момента заплатите растат изпреварващо спрямо продуктивността. Това е ясно и това сериозно увеличава разходите за труд на работодателите. Разходите се увеличават 2019 за работодателите и това трябва да го имаме предвид, когато говорим за заплати, не само разходите за труд, повишените вноски от 2600 на 3 хиляди лева. Това са 50 лева ще се вземат от работника в този диапазон, а 70 лева ще доплати работодателят. Волатилността на цените, особено на тока на борсата, и неяснотата за компенсиране на индустрията, която осигурява експорта от високите цени на СО2, това също тежи.“

За поредна година основен проблем на фирмите, остава и недостигът на квалифицирана работна сила. Най-голямо е търсенето на пазара на тесни специалисти и изпълнителски състав и в по-малка степен на административен и помощен персонал. Проблемът за бизнеса е и попълването на мениджърските позиции, коментира Димитър Бранков – заместник-председател на камарата:

„В редица области, административни области, значителен спад на заетите лица спрямо нивото, достигнати 2016 и 2017 година, включително трябва да цитирам най-големия спад, отбелязан в област Велико Търново – 6% на броя на заетите лица. 4-5% много често в области, в които, вие знаете, Видин, Търговище, Благоевград и т.н. Новото което в голяма степен обяснява това намаление на наетите лица, е недостигът на работна сила. Отпадането на лицата от трудовия пазар по различни причини, да речем, пенсиониране и т.н., практически не се компенсира с нови назначения.“

Проблемът е навсякъде  - и в преработващата промишленост, и в услугите, а срещу това стоят очакваният за 30%  ръст на работните места и липсата на персонал, който да ги заеме. Резервите на пазара на труда работодателите виждат в младите пенсионери и хората с увреждания.

Относно макроикономическата среда около половината от участниците в анкетата смятат, че има влошаване в условията за правене не бизнес в сравнение с миналата година, а младите все по-често отказват да се занимават с предприемачество.