Държавата да поема част от осигуровките или данъците на възрастните работници, когато те предават опита си на млади служители.

Това предлага бившият социален министър Иван Нейков. Анализите сочат, че в бъдеще бизнесът ще е по-зависим от липсата на квалифицирани млади, като техният дял ще намалява, а продължителността на живота ще расте. 

Международните практики за справяне с феномена "застаряваща работна ръка" проучват от Балканския институт по труда и социалната политика. В част от страните-членки на Евросъюза вече е въведено гъвкаво или намалено работно време за по-възрастните служители с цел те да се съхранят и да работят по-дълго. У нас ситуацията също е променена, отчита ръководителят на института Иван Нейков: 

"Работодателите започват да разбират потребността на възрастния работник. В момента най-големи трудности в намиране на работа нямат възрастните, както беше преди години, а младите".

Затова той предлага в половината от работния си ден хората, на които предстои да се пенсионират, да изпълняват основни задължения, а в другата половина от деня на предават опит на младите, като държавата насърчи това финансово: 

"Покриване, да речем, размера на осигуровките или данък общ доход за този период от работния ден, в който възрастният работник ще обучава младия, а това е изключително ценно за държавата, защото тя всъщност ще съхрани опита на стария, а ще получи един млад, обучен работник".