Едва 1% от бащите у нас са поели майчинството за повече от 6 месеца, близо една четвърт са ползвали отпуск от 16 дни до 6 месеца след раждането на детето. 

Това показват резултати от национално проучване, проведено от Асоциация "Родители" през май и юни сред 1100 родители на деца до 17-годишна възраст. 

90 на сто от родителите отглеждат самостоятелно своите деца - за съвременното българско семейство помощта от баби и дядовци е много по-рядка практика, отколкото при предишните поколения. 

Ролята на мъжа е да осигурява материално своето семейство, а на жената да се грижи за дома - тази позиция се подкрепя от около 90% от анкетираните. Младите родители обаче все по-често приемат равното участие в отглеждането и грижите за децата. 

48% от майките и 41% от бащите не са съгласни с твърдението, че ежедневните грижи по храненето и хигиената на децата в ранна и в предучилищна възраст са задължения само на майката.

Преобладаващият социален модел е този, при който жените се справят сами с домакинските дейности. Например 81% от майките отговарят за готвенето, близо 60 на сто отговарят за почистването и ремонтите на дома, около 46 на сто са поели грижите за пазаруването. 

Храненето и хигиената, образованието и най-вече здравето са посочвани като основни задължения на майката. 

Мъжете вземат най-вече участие в дейности като игрите (34%) с децата. Вечерното хранене, гледането на телевизия, разговорите, разходките през почивните дни и ваканциите са петте дейности, които спояват членовете на съвременното българско семейство, показват резултатите от проучването.