Въпреки финансовата криза работодатели от европейски страни продължават да търсят сезонни работници от България. През тази година за първи път гръцки фирми заявяват свободни позиции в сферата на туризма през българската Агенция по заетостта.
В същото време у нас се очаква запазване на тенденцията за намаляване на сезонната работа.

За момента кризата няма отражение върху интереса на чуждите фирми от сферата на туризма и селското стопанство към сезонните работници от България, отчитат Агенцията по заетостта.

За поредна година български сезонни работници се търсят от Германия, Испания, Дания и Италия.

"По отношение на търсене на селскостопански работници броят на хората, които се търсят се запазва. по отношение на туризъм доколкото съм запозната от колегите, които работят по спогодбата с Германия, има отлив на определени работни места. Но все още има интерес за такива работници. Става въпрос за рецепционистки, готвачи, сервитьори, помощници в кухня", коментира Славка Радева, Агенция по заетостта, цитирана от bТВ.

У нас се очаква задълбочаване на тенденцията за намаляване на търсенето на сезонни работници, която започна през миналата година. Продължава и бавното покачване на безработицата.

Сред най-засегнатите сектори са точно тези, които обичайно наемат работници на временни договори. И през последния месец най-много нови безработни има от строителството и търговията.