Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че стриктно и в срок изпълни решението на парламента еднократната сума  от 100 лева за великденска добавка да се изплаща на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април 2024 г., е в размер до 526 лв. включително.

Това решение бе взето след обсъждане на няколко предложения за размера и обхвата на добавката.

Така право на великденска добавка добиха около 534 хиляди души, които от 26 април се възползват от сумата, но сред тях към момента няма правна възможност да бъдат включени лицата с увреждания, които са подали в Агенцията за социално подпомагане (АСП) заявление-декларация за предоставяне на лична помощ.

Как ще изплащат великденските добавки

Добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на хора с увреждания, се пренасочва за плащане на труда на асистентите, с което държавата гарантира адекватна подкрепа.

Услугата „личен асистент“ е съобразена с житейска ситуация на лицето с увреждане и отговаря на индивидуалните му потребности.

istock

Ако пенсията на лице с увреждане заедно с добавката за чужда помощ надвишава сумата от 526 лева, по силата на приетото от Народното събрание решение, лицето няма право на великденска добавка.

Като единствено правоприлагащ орган НОИ не може да предприема каквито и да било действия в нарушение на приети от парламента решения.  Преценката дали в случая е налице несправедливост и необходимост от действия за нейното преодоляване е въпрос на анализ и на съответно законодателно и политическо решение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase