България се държи като богата държава, която изнася висококвалифицирана работна ръка в чужбина. Едновременно с това, голям процент от младите хора не работят, а разчитат на издръжка от родителите си, които най-често подпомагат семейния бюджет от чужбина. 

Около 40% от младежите без работа са потомствено безработни, което означава, че и родителите им също са без образование и доходи, коментира днес ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК д-р Томчо Томов. 

Той отчете още, че всеки четвърти от завършилите висше образование в България работи в чужбина, а други 70 на сто от завършилите висше образование започват работа най-често в търговията, преработващата промишленост и услугите. В сферата на услугите най-търсената позиция е тази на охранител. 

Изследване на БСК показва, че жизненият цикъл на компетенциите в ИТ сектора е само 4 години, в инженерните специалности – 7 години, а за финансистите – 9 години. Един ИТ специалист се деквалифицира най-много за 4 години, ако не поддържа знанията си актуални. 

"Нещо повече – докато един студент по "Информатика" стигне до трети курс, наученото от него в първи курс може вече да е остаряло", подчертава Томов. 

При инженерите професионалните компетенции остаряват най-много за 7 години. Без допълнителни усилия за поддържане на професионалното ниво финансистите излизат от трудовия пазар за 9 години, показват още резултатите от проучването. 

"Хората нямат работа, но и за работата няма хора. Едва 30 на сто от завършилите висше образование работят на позиция, която изисква завършеното от тях образование. Получава се парадокс – образователната система не подготвя необходимите кадри за икономиката, тя създава безработни", отчита Томов. 

Проблемите при заетостта и безработицата започват още от средното образование, което все по-малко успява да подготви учениците да продължат да учат в университет и да ги мотивира да се реализират в областите, необходими на икономиката, свързани с математика, физика, химия, инженерно-техническа подготовка. 

Затова има и липса на кадри в определени професионални области. Около 55% от безработните нямат завършено средно образование, допълни още Томов.