"Ако не спрем източването на осигурителните фондове, може да се стигне до повишаване на осигурителната вноска." Това каза Христина Митрева, директор на НОИ по БНТ.

Със 17 млн. лв. са се увеличили разходите за изплащане на болнични през първите 3 месеца на годината.

Относно идеята за плащане на първите два дни от болничния от работодателя, а третият да не се плаща, Митрева успокои, че е временна мярка. Според нея, когато има нарушения в големи размери потърпевши са всички осигурени лица и всички работодатели, защото в крайна сметка се източват фондове на държавното обществено осигуряване.

В зависимост как ще вървят приходите в НОИ и държавния бюджет тази мярка е временна до 12 декември 2010 или 2011 година. Митрева обясни, че има държави, в които първите 3 дни от болничния не се плащат изобщо, но това у нас не може да се случи заради различния здравен статус, условията на труд, стреса на работното място.

Според нея така или иначе трябва да се вземат мерки срещу нарушителите и в тази насока НОИ работи съвместно с НЗОК и НАП. Когато знаеш на работното място кой злоупотребява с болнични ще гледаш на него по друг начин. Митрева каза, че тук има и фактор на обществен контрол върху нарушителите, тъй като нетолерантността към нарушителите ще стане по-голяма.

Тя подчерта, че неплащането на 3-я ден от болничния не е ощетяване, защото осигуровката "Общо заболяване и майчиство" всъщност не се плаща от работещите в реалния й размер, който е доста по-голям. Основната роля на мярката не е спестяване на пари, а ограничаване на злоупотребите.

Относно чистенето на стари отпуски Митрева обясни, че не е нормално да има натрупани отпуски в размер на 150-200 дни, защото това се отразява неминуемо на здравето на хората.

В момента се обмисля възможността да се увеличи осигурителният стаж за пенсиониране, защото много хора у нас покриват това изискване, а за облагането на пенсиите Митрева подчерта, че  става въпрос за определен размер пенсии - над определена цифра (400-500 лв.), защото е недопустимо да се облага допълнително пенсия в минимален размер (136 лв.).

"По този начин всички ще станат нетърпими към тези, които вършат нарушения и това е ролята на обществения контрол", категорична бе Митрева.

По думите на директора на НОИ злоупотребите трябва да спрат.

В заключение тя добави, че тепърва предстои да се вземе окончателното решение, като трябва да се чуе и мнението на синдикати и работодатели.