Инвалидните пенсии за общо заболяване са нараснали два пъти и половина за 18 г., сочат данните на Националният осигурителен институт (НОИ).

През 2000 г., когато хората с увреждания за първи път взеха такава пенсия, право на нея имаха 177 624 нашенци. Само за 14 г. българите, които я получават са станали 390 412, а през 2018 г. броят им вече скача на 457 432.

Основните причини за увеличението на инвалидните пенсии били вдигането на пенсионната възраст и безработицата, което карало хората да търсят по-лесен начин за пенсиониране чрез освидетелстване от ТЕЛК, се посочва в анализ на осигурителния институт, който обяснява първото нарастване на нашенците с ТЕЛК.

Същевременно всеки втори инвалид е в трудоспособна възраст. Тези, които са над 80 г. са едва 13 917. Жените с увреждания взимат лек превес над мъжете. От статистиката става ясно, че над 212 000 българки страдат от някакво заболяване.

При въвеждането на парите за инвалидност най-голям беше делът на тези с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто, следвани от тези с 50 до 70 на сто. Само няколко години по-късно новоотпуснатите пенсии на тези, които са с увеждане от 50 до 70 на сто, излизат на първо място и достигат 57,1% за 2010 г., когато е отчетена и най-високата стойност на показателя. С най-малък дял през последните 15 г. са българите с инвалидност над 90%.

По последни данни всяка трета пенсия в Силистра и Разград е инвалидна. Веднага след тях се нареждат областите Враца, Пазарджик, Търговище, Шумен, където всеки пети с отпусната пенсия е заради неработоспособност. Делът на инвалидните пенсии е най-малък в Бургас (13%), Стара Загора (14%) и Ямбол (15%).

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване се отпуска на всеки българин с 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Задължително условие е нашенците да имат определен трудов стаж, който се определя в зависимост от възрастта. Изискването е 25-годишните да са се трудили поне година.

Условието важи и за инвалидите по рождение и хората с придобита инвалидност до постъпването на работа. Тези, които са до 30 г. - три години. Българите, които са на повече от 30 г., трябва да имат поне 5 години трудов стаж. Изискване за продължителността при полагане на труд няма при нашенците с увреждания, които са до 20-годишна възраст,както и за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпването им на работа.

Освидетелстваните вземат винетка и данъчни отстъпки

Освидетелстването с ТЕЛК носи редица социални привилегии освен пенсията. Сред тях са безплатна винетка, талон за паркиране и данъчни облекчения. От началото на тази година всички пълнолетни болни с над 50% намалена работоспособност взимат и месечна финансова подкрепа от 24 до 198 лв. в зависимост от увреждането.

Освен това имат право на целева помощ за общинско жилище ако са самотни или отглеждат дете с увреждане Могат да получат и целеви средства за изработване и покупка на помощни средства и медицински изделия.

Българите с над 90% увреждане, които имат проблеми с придвижването ако отговарят и на подоходния критерий, могат да получат 1393 лв. целева помощ за закупуване на лично моторно превозно средство. Условието е средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца да е равен или по-нисък от линията на бедност, която за настоящата година е 348 лв.

Помощ за преустройство на жилище могат да получат хората с инвалидни колички. Размерът й през 2019 г. е 696 лв., като и за нея има подоходен критерий. До 280 лв. за рехабилитация и балнеолечение могат да получат хората с над 90% увреждане, ако лекар специалист е преценил, че се нуждаят от такива процедури.

Освен това инвалидите ползват намаление при издаване на паспорт или лична карта, имат право на две безплатни пътувания годишно с влак и автобус, освободени са от потребителска такса при личния лекар. Имат право и на допълнителни 6 дни платен годишен отпуск.

От привилегиите обаче се възползват не само хора с увреждания, които наистина се нуждаят от тях, но и мними инвалиди. Точно заради това и в началото на годината прокуратурата погна българите с фалшивите медицински експертизи и тези, които са подпомагали издаването им.