Около 1.7 млрд. лв. се дават годишно за инвалидни пенсии, но каква част от тях са нереалните - засега не е ясно.

Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в интервю за Nova.

Той добави, че се подготвят законодателни промени в тази посока, които трябва да са факт до 2019 г.

„Броят на пенсионерите с водеща инвалидна пенсия са 518 хил. души към края на 2016 г. А броят на инвалидните пенсии е 945 хиляди. Разликата идва от това, че един пенсионер може да получава повече от една инвалидна пенсия. В случая разликата се дължи на социалните инвалидни пенсии, които се получават от лица с процент на загубена работоспособност над 71%”, коментира Петков.

Все по-малко хора си купуват стаж за пенсия 

 

Почти всеки четвърти с инвалидна пенсия работи 

 

Всяка четвърта пенсия е под 161 лева

 

Следващата година предстои увеличение на осигурителната вноска и тя ще достигне 19.8%, или увеличение с 1 процентен пункт. Според Петков в системата предстои влошаване на „коефициента на зависимост“ - делът на пенсионерите спрямо броя на осигурените лица.

„Тези, които работят и които финансират изплащането на пенсиите, ще се сближава. Съгласно прогнозите, които са в актюерския доклад на Националния осигурителен институт, към 2060 г. съотношението между тях ще бъде близко до единицата – тоест всеки един работещ ще осигурява пенсията на един пенсионер”, заяви още министърът.