Децата на двойките, съжителстващи без брак, да получават издръжка при раздяла на двамата партньори, каквато се полага на хлапета на миналите под олтара.

Това е една от обмисляните в ГЕРБ промени в Семейния кодекс, чиято цел е мъжете и жените, които не са подписали в гражданското, да имат права и задължения, както при брачните двойки.

Част от поправките в тази насока, предлагани от депутата на ГЕРБ от правната парламентарна комисия Емил Радев,

касаят малчуганите.

Според народния избраник трябвало например да се пресече рискът хлапетата да бъдат изхвърлени на улицата, когато взаимоотношенията в двойката, съжителстваща на семейни начала, рухнат. Така при раздяла партньорът, при който е отредено да останат децата, на практика ще е в правото да обитава общото жилище, независимо чия собственост е то.

Сега при развод съдът обикновено отсъжда децата да имат право да останат в жилището до навършването им на пълнолетие, обясни Радев. Избраникът е категоричен, че правата на децата при двойките без брак също както при другите трябва да бъдат защитени.

По думите на народния избраник все повече двойки в България живеят на семейни начала, без да са сключили брак, и всички те са

ощетени от законодателството

ни в много отношения спрямо изслушалите Менделсон. Депутатът даде пример с проблемите при желание да бъде осиновено дете, а също така и с кандидатстването за кредит.

Радев обясни, че брачните двойки се разглеждат като едно цяло и при пускане на документи за заем се вземат предвид общите приходи в семейния бюджет. Не така стояли обаче нещата при живеещите без брак, при които доходите само на единия партньор можело да се окажат недостатъчни за отпускането на заема, обясни законотворецът.