Финансовите придобивки са привлекателен източник на средства, който значително може да увеличи фиксирания компонент на годишния доход.

Работодателите използват тези придобивки, за да мотивират служителите през календарната година. Някои от тях също така изплащат годишен бонус, за да благодарят на служителите в края на фискалната година за цялостното им представяне. 

Важно е да се отбележи, че само някои работодатели предлагат тази форма на финансови придобивки. До голяма степен това зависи от финансовото състояние на работодателя. По-разпространени са нефинансовите придобивки.

Какъв процент от заплатите са бонусите на топ мениджърите и на служителите на ниско или средно управленско ниво? 

Сред всички нива на позиции, тези, които печелят най-много от финансовите бонуси са топ мениджърите. За тях финансовите бонуси получени през и в края на годината може да представляват до 41% от техния общ годишен доход. В България тези бонуси представляват до 31% от доходите на мениджъри на ръководни позиции. 

Топ мениджърите получават най-голямо възнаграждение в края на годината с годишните бонуси, които могат да бъдат до два пъти по-високи от стандартното им месечно възнаграждение. Във всички страни от Централна и Източна Европа бонусите в края на годината са средно до една десета от годишния доход на топ мениджмънта.

Мениджърите на ниско и средно ниво получават финансови придобивки средно до 23% от техния годишен доход. При позициите от останалите нива допълнителният доход чрез финансови придобивки представлява по-нисък дял от годишното възнаграждение.  Кой финансов бонус е най-разпространен?

При финансовите придобивки най-разпространени са вариращите месечни бонуси. Най-често такива получават служителите в Чехия, Словения и Словакия. Те представляват до една пета от фиксираната месечна заплата в страните от Централна и Източна Европа. Тези бонуси се получават от служители на позиции от всички нива, от помощен персонал, работници и обслужващ персонал до топ мениджъри. 

Ако се пресметнат месечните бонуси за цялата календарна година, получената сума може да е изненадваща. От всички финансови придобивки те формират най-голям дял от годишната заплата на служителя: до 15% от годишния доход на служителя. Вариращите бонуси, получени през годината могат всъщност да донесат повече на служителите в сравнение с еднократен бонус в края на годината под формата на Коледен или годишен бонус.  

Коледният бонус (понякога още и 13-та заплата) е най-рядко срещаната финансова придобивка. Този бонус е относително скъп за работодателите защото често е официална част от трудовите договори и се изплаща със заплатата за ноември или декември. Подобни придобивки са най-разпространени в Хърватия и Словения. 

Самите финансови придобивки често се изчисляват на база на заплатата на служителя. Поради това Paylab препоръчва на служителите да се фокусират върху постигането на възможно най-висока заплата при преговорите за възнаграждение.