Националният осигурителен институт е обработил 10 307 запори,  наложени  върху  пенсиите  от държавни и частни съдебни изпълнители през миналата година, показват данните от отчета на НОИ за 2020 г.

Спрямо година по-рано броят им намаляват малко, като през 2019 г. са наложени 12 018 запори, а през  2018 г. - 16 990. Наблюдаваната трайна тенденция за намаляване на броя на пенсионерите, от чиито пенсии се правят удръжки по запори, се дължи, от една страна на увеличаването  на  размера  на  минималната  работна  заплата  за  страната, а от друга страна  на общото намаление на броя на пенсионерите в страната, обясняват експертите от НОИ.

Според Гражданския процесуален кодекс принудително изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата, т. е. от по-ниските пенсии не могат да се правят удръжки. През 2020 г. минималната заплата беше определена на 610 лева, което означава, че пенсии под тази сума не са могли да бъдат запорирани.

За тази година от запор са защитени пенсионерите, които получават до 650 лева – колкото е минималната заплата за 2021 г. Ако пенсионер или работещ получава на месец между 650 лева (колкото е минималната заплата) и 1300 лева (двукратния й размер), то на него ще му удържат една трета от дохода, ако няма деца и една четвърт, ако има такива, които издържа. Така, ако заплатата или пенсията е 651 лева, то запорът ще бъде съответно 195 лева или 162,75 лв. на месец в зависимост дали има деца.

Ако осъденото лице получава на месец възнаграждение между 1300 и 2600 лева, то ще се раздели с половината или с една трета от сумата, съответно ако няма деца. Тук ще попаднат пенсионерите с по-високи пенсии, тъй като от 1 януари 2021 г. максималната пенсия стана  1440 лева.

Инспекторите от НОИ са обработили и 59 955 случая на пенсии, изплатени за минало време и 115 307 случая на възстановени неизплатени пенсии – общо 175 262 бр. Пенсионерите, чиито пенсии са спрени от изплащане през годината въз основа на нормативно установени основания, са 324 860.  Издадени са над 37 242 удостоверения във връзка с получаваната от лицата пенсия и/или добавка. 

istock
istock

НОИ е обработил 24 114 документи на учащи по повод изплащане на наследствените им пенсии и 28 270 заявления от наследници за изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер. Извършени са общо 65 278 промени на адреса за получаване на пенсията чрез пощенска станция, както и на начина, по който се изплаща пенсията – чрез пощенска станция или чрез банка или друг доставчик на платежни услуги.

Какво се случва, ако имаме запор върху заплатата

На лица, които са били преосвидетелствани от ТЕЛК, са обработени 85 543 пенсии за инвалидност и са извършени още 37 957 други допълнителни промени, които са във връзка с изплащането на тези пенсии. Извършените през 2020 г. проверки по изплащането на пенсиите в пощенските станции съвместно от ТП на НОИ и органите на областните пощенски станции на „Български пощи“ ЕАД, са 511 бр.  при 693  бр.  през 2019 г.

Като основна причина за по-малкото осъществени проверки  е  усложнената  епидемична  обстановка  от  разпространението  на  COVID-19  в страната, която създаде известни затруднения при организирането и/или провеждането им.

istock
istock

Проверките се извършват по предварително съгласуван график и са във връзка със спазване разпоредбите  на  НПОС  в  процеса  по  изплащане  на  пенсии  по  електронен  изплащателен картон, изплащане на пенсионни записи, изплащане на пенсии на упълномощени лица и други.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg