Осигурено лице, подало заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг или в НОИ, може да получи отказ за разглеждане на заявление, когато заявлението не е попълнено в съответствие с изискванията, определени в наредба на Комисията за финансов надзор. Това посочват от Комисията за финансов надзор.

При разглеждане на заявлението, лицето може да получи и отказ за промяна на участие и прехвърляне на средства, когато не са изпълнени условията за промяна на участие и прехвърляне на средства, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.    

По едно подадено заявление за прехвърляне на средства в ДПФ могат да бъдат получени повече от един откази, в случай че осигурено лице желае прехвърляне на средства от няколко осигурителни договори, допълват от КФН.    
                             
В същото време комисията отчита намаление на хората, които искат да променят осигуряването си от един фонд в друг. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Второ тримесечие на 2021 г.

През второто тримесечие на 2021 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 84 816 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

istock
istock

Общо 72 876 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2021 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 74 471, се наблюдава намаление с 1 595 лица или 2,14 на сто.

Започва изплащането на вторите пенсии

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 66 884 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 5 559 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 433 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,73 на сто, в професионалните – 1,77 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,07 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 298 998 865 лв., в т. ч. 268 789 520 лв. в универсалните фондове, 28 496 392 лв. в професионалните и 1 712 953 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 18 121 277 лв. или с 6,43 на сто.

istock
istock

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,73 на сто, на професионалните – 2,13 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,13 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2021 г., е 4 102,84 лв.

Първо полугодие на 2021 г.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2021 г. са общо 147 347. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 3,51 на сто, в професионалните – 3,50 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,14 на сто.

istock
istock

Общият размер на прехвърлените средства през първата половина на годината от един в друг съответен фонд е 579 876 453 лв., в т. ч. 520 657 270 лв. в универсалните фондове, 54 974 694 лв. в професионалните и 4 244 489 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 3,41 на сто, на професионалните – 4,16 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,34 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg