Средно по 4086 лева има натрупани в партидите на хората в Универсалните пенсионни фондове, където се събират парите за втора пенсия. Това показват данните на Управление "Осигурителен надзор" на КФН, което обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2021 г. е 4 828 080 души, като нараства спрямо 30.06.2020 г. с 0,60 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.06.2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 18 469 223 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 16,48 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2021 г. възлизат на 113 512 хил. лв. и се увеличават с 10,87 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2020 г.

Нетният финансов резултат на дружествата към 30.06.2021 г. е в размер на 33 629 хил. лв.

Натрупаната сума за втора пенсия означава, че малцина ще имат достатъчно пари, за да получават пожизнена пенсия. за да имат право на такава, то в индивидуалната им партида трябва да има поне 9000 лева.

17 000 жени, родени през 1960 г., ще са първите у нас, които от септември ще започват да получават т.нар. втора пенсия, която е допълваща към държавната от НОИ.

Една пета от тях, или около 3400, имат такива натрупвания по партидите си, които да им позволяват да получават пари до края на живота си. Минимумът, който ще получат т.г., е 45 лева месечно.

istock
istock

Леко се увеличават осигурените лица в универсалните пенсионни фондове – до 3,858 млн. души към края на юни от 3,85 млн. души към края на декември 2020 г.

Избор на частен пенсионен фонд – какво трябва да знам

Среднопретеглената доходност на универсалните пенсионни фондове към края на юни за период от 24 месеца е 2,94%, а средноаритметичната – 2,9%, отчита КФН. За професионалните фондове е, съответно, 3,25% и 3,14%, за доброволните – 3,91% и 3,81%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg