Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.7%, и „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 1.0%.

Намаляват заплатите в Комисията за финансов надзор

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1.5%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.2%, съобщиха от НСИ.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.8 и 17.0%.

istock
istock

В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 37.2 хиляди.

Кои са областите с най-ниски работни заплати

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.6 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.8 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.0 хил., а най-голямо намаление - в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1.9 хил., и в „Добивна промишленост“ - с 1.6 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.4%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.7%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - със 7.6%.

istock
istock

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 581 лв., за ноември - 1 579 лв., и за декември - 1 676 лева.

Може ли 4-дневна работна седмица за същата заплата

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 15.1%, „Образование“ - с 14.6%, и „Добивна промишленост“ - със 7.4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.5%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg