Кариерното развитие е основен фактор за удовлетвореността на служителите. И докато повишенията трябва да бъдат спечелени, служителите не трябва да се задържат твърде дълго в една компания, ако не се изкачват достатъчно бързо по кариерната стълбица.

Служителите в началото на кариерата трябва да се стремят да получават повишение на всеки три години, според Иън Сийгъл, главен изпълнителен директор на ZipRecruiter.

"Ако не се движите нагоре след три години, има проблем", казва той.

Промените в позицията на работното място имат тенденция да се забавят с напредването в кариерата, но трябва да продължите да поемате допълнителни отговорности и да развивате своите умения.

"Поискайте и преговаряйте за това, което искате", казва Кати Каприно, кариерен съветник. "Едва ли е добре, ако титлата ви на работното място не се променя в продължение на 7 години, например".

Уверете се, че сте наистина готови за повишение

Не позволявайте егото ви да е единствената причина, поради която желаете повишение. Не забравяйте да разберете допълнителните отговорности и очаквания, които ще дойдат с работата, ако получите повишение.

Разберете екосистемата на вашата компания

От това как е структурирана вашата компания, зависи темпото на повишенията. Някои компании имат много позиции и длъжности, което прави повишенията често срещано явление. Други фирми имат по-малко нива на управление и следователно по-малко позиции, към които служителите да се стремят.

Ако чуете „не“, поискайте други неща

Ако ви бъде отказана промяна в титлата, попитайте за други предимства, които също биха могли да увеличат вашия кариерен растеж и да подобрят баланса работа/живот. 

"Бъдете конкретни какво искате" - казва Клаус.

Не се притеснявайте да поискате по-гъвкав работен график, повишаване на заплащането или възможност да работите в различен отдел или да бъдете обучени за нови умения.

Изглеждайте добре и без промяна на длъжността

Работодателите обичат да виждат растеж в автобиографии и онлайн профили, но има и други начини да покажете напредък, освен промяна в длъжността.

В раздела, в който очертавате вашите отговорности за работа, уточнете всички допълнителни задължения и проекти, които сте поели, и бъдете конкретни с резултатите.

Знайте кога е време да си тръгнете

Ако работите усилено и надхвърляте служебните си задължения и все още повишението ви подминава, може се откажете от тази работа.

"Най-бързият начин да увеличите длъжността и дохода си е да смените работата си", казва Сийгъл.

Понякога липсата на повишение няма нищо общо с представянето ви и няма много какво да направите, за да коригирате ситуацията.

"Ако шефът ви е неясен за това, което трябва да направите, за да бъдете повишен, това е знак, че може да не бъдете повишен".

И ако шефът ви е поставил цели, но след постигането им нещата не се променят - това също е червен флаг.

Усещането за тъпчене на едно място може да бъде пагубно за вашата производителност и да заглуши желанието ви да продължите да се представяте добре.

"Ако работата ви е станала лесна и не получавате повишение, това може да е сигнал, че имате нужда от по-голяма роля или трябва да търсите други работни места", казва Сийгъл.